Podrška i saveti

1. Uvod 
Prilikom korišćenja internet oglasnika DobraCena.rs izvršavaju se usluge definisane ovim Pravilima a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Korisnik ima obavezu da se striktno pridržava Pravila korišćenja. Pravila koriščenja su podložna promenama i stupaju na snagu objavljivanjem na stranicama DobraCena.rs i važe za sve dosadašnje i buduće korisnike usluga.

 


2. Opis Usluge
DOBRACENA.RS pruža usluge besplatnog objavljivanja oglasa, u skladu sa Zakonom i to iz člana 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 8. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije.


DOBRACENA.RS pruža plaćene usluge: a) promocije besplatno postavljenih oglasa, a sa ciljem povećanja njihove vidljivosti i posećenosti; b) usluge reklamiranja putem banera na stranicama oglasnika i mobilnoj aplikaciji; c) usluge korišćenja DC marketa.

DOBRACENA.RS zadržava pravo da bez najave menja cene svojih plaćenih usluga, u skladu sa svojom poslovnom politikom.


Za korišćenje usluga DOBRACENA.RS neophodna je registracija Korisnika koja je besplatna.

Registracija se obavlja tako što Korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku koju će koristiti na DOBRACENA.RS, a zatim potvrdi registraciju putem linka u registracionom e-mailu koji je dobio od DOBRACENA.RS. Registrovani i ulogovani Korisnik usluga može postavljati oglase i koristiti usluge koje nudi DOBRACENA.RS. Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani korisnički nalog. Za oglašavanje na DOBRACENA.RS, po članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije, neophodna je identifikacija Korisnika usluga u svojstvu oglašivača. Ukoliko Korisnik usluga odbije da unese lične podatke sa kojima se identifikuje, biće mu onemogućeno da postavi oglas na DOBRACENA.RS ili da koristi druge servise i usluge. Registrovani Korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona a u cilju realizacije prodaje ili kupovine. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegovog oglasa kao i pojedini lični podaci, biti objavljeni na internet stranicama DOBRACENA.RS, po mogućstvu i na Facebook stranici DOBRACENA.RS, te da će kao takav biti javno dostupan svim korisnicima interneta. Oglasi koje postavljaju Korisnici usluga, uključujući i one za koje su aktivirane usluge plaćene promocije, moraju u svemu biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima,nakon detaljne provere biće obrisan sa DOBRACENA.RS, uz obaveštenje Korisniku usluga koji je takav lični oglas postavio.


3. Ograničenja i zabrane
Korisnici usluga su saglasni da će prilikom korišćenja DOBRACENA.RS poštovati sledeća ograničenja.
    •    Zabranjeno je postavljati oglase koji su na bilo koji način u suprotnosti sa odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
    •    Zabranjeno je postavljati oglase koji sadrže neistine i laži, koji vređaju bilo koga, bilo kome nanose štetu bilo koje vrste.
    

Po zakonima Srbije, potrebna je dozvola da bi se posedovalo oružje. Vlasnik oružja mora da u tekstu oglasa navede potrebu eventualnog kupca za dozvolom za posedovanje oružja.

Zabranjeno je oglašavanje:

    • Prostitucije i pornografskih sadržaja
    • Preprodaje i kupovine ulaznica za sportske, kulturne i druge događaje.
    • Prodaje sprejeva, elektrošokera itd.
    • Fizičkim licima nije dozvoljeno da oglašavaju potpuno nove stvari.

Zabranjeno je postavljati oglase koji sadrže prodaju kopija proizvoda,kopija kompjuterskih i video igri, medicinskih ili medicinsko-alternativnih postupaka, nadrilekarstvo, opojnih droga i drugih stimulativnih sredstava, duvana i duvanski proizvoda, te alkoholnih pića.

Sve uočene nepravilnosti će biti ispravljene u najskorijem roku a DOBRACENA.RS zadrža pravo da konkretan oglas ne bude objavljen. 


    • Zabranjeno je više puta postaviti isti oglas 
    • Zabranjeno je postavljanje fotografija koje sadrže grafičku obradu radi posebnog isticanja
    • Zabranjeno je unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa.
    • Zabranjeno je u tekst oglasa unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja 
    • Zabranjeno je učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama potkategorija ili kategorija 
    • Zabranjeno je namerno postavljanje oglasa u pogrešnim kategorijama i potkategorijama. 

DobraCena.rs zadržava pravo da ne objavi oglas :

• kada je artikal sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
• kada oglas na bilo koji način narušava kvalitet sadržaja na oglasniku
• kada oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualne svojine

 

 


4. Komunikacija 
Korisnici DOBRACENA.RS  imaju mogućnost komunikacije između sebe a sve u cilju obavljanja kupovine, prodaje ili izvršenja određene usluge . Prilikom komunikacije neophodno je poštovanje određenih pravila:
    • Nije dozvoljeno slanje uvredljivih poruka drugim Korisnicima usluga.
    • Nije dozvoljeno slanje neželjenih poruka drugim Korisnicima usluga
    • Nije dozvoljeno slanje poruka u kojima se direktno ili indirektno promovišu drugi portali.


5. Trgovina između Korisnika 
DOBRACENA.RS  nije posrednik u trgovini. Korisnici preuzimaju odgovornost I rizik u vezi sa svakom trgovinom ili razmenom. DOBRACENA.RS neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu.


6. Autorska prava 
Nije dozvoljeno kopiranje kao i dalje korišćenje sadržaja objavljenih na DOBRACENA.RS. Korisnik usluga zadržava autorsko pravo nad tekstom i fotografijama svojih oglasa.


7. Prikupljanje  podataka
Prikupljanje  podataka od strane DOBRACENA.RS  se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. DOBRACENA.RS od svojih Korisnika usluga prikuplja lične podatke odnosno podatke o firmi ako su u pitanju pravna lica. Prikupljanje ličnih podataka radi identifikacije zakonska je obaveza po Članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije. DOBRA CENA doo. može dati pristup podacima Korisnika samo zaposlenima. Pojedini podaci o ličnosti ce biti dostupni javnosti I to oni koji čine sastavni deo oglasa. Korisnik koji ne želi da unese svoje lične podatke neće moći da postavlja oglase na DOBRACENA.RS. Korisniku može biti zabranjen pristup delovima ili celom DOBRACENA.RS. Pristup se zabranjuje ukoliko je ponašanje Korisnika suprotno ovim Pravilima.


8. Kršenja pravila i sankcije
Neadekvatno ponašanje, kršenje pravila ili Zakona može dovesti do toga da se Korisniku izrekne mera upozorenja. Ukoliko se nastavi kršenje pravila ili izvrši neko teže delo može doći I do zabrane korišćenja portala. Korisnici usluga koji imaju privremenu ili trajnu zabranu korišcenja nemaju pravo ni na kakvu nadokandu štete. Mere se mogu primeniti I u situacijama kada postoji opasnost nastajanja određene štete ili kada može doći do određenih problema u funkcionisanju portala. 


9.  Odgovornosti  oglasnika DobraCena.rs
 DOBRACENA.RS nije odgovorna za sadržaj elektronskih poruka koje korisici razmenjuju unutar portala kao i za podatke koje je prikupljao ili učinio dostupnim. U slučaju slanja neprikladnih poruka, DobraCena.rs zadržava pravo da uskrati dalje korišćenje usluga.


Usled tehničkih problema ili iz drugih razloga moguće je da portal DOBRACENA:RS nije dostupan u određenom vremenskom periodu. DOBRA CENA doo. ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog prestanka emitovanja oglasa. DOBRA CENA doo. zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbije objavljivanje oglasa.
Odbijanje objavljivanja oglasa može nastati ukoliko sadržaj oglasa nije prikladan I nije u skladu sa ovim Pravilima ili Zakonom. 

10. Kontakt
Kontakt sa korisničkim timom DOBRACENA.RS je moguće ostvariti korisćenjem kontakt forme. Kontakt formu se može pronaći na dnu stranice, sa tekstom “Podrška i saveti, Kontakt”. Takođe, kontakt je moguć i slanjem e-maila na office@dobracena.rs ili support@dobracena.rs. Tim DOBRACENA.RS će odgovoriti u najskorijem mogucem roku.

 

Prijavite se na newsletterkako biste primali mail sa novim proizvodima i akcijama