Podrška i saveti

Organska hrana Dolovac organic
AdresaRade Kondića 143
OpštinaNovi Sad
Telefon0655670778
Dolovac organic i tradicija
Dolovac organic i tradicija je nedavno osnovana firma proistekla iz porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje se od 2013. godine bavi organskom proizvodnjom voća. Prerada sirovina u organskoj proizvodnji je predstavljala neophodan korak u daljem razvoju i podizanju proizvodnje na viši stepen. Tako je osnovana preduzetnička firma čija je osnovna delatnost prerada organskog voća: proizvodnja matičnih sokova, sušenje voća, proizvodnja sušenih voćnih rolnica, proizvoda po tradicionalnim recepturama...
Snage firme Dolovac organic i tradicija se sastoji u blizini sopstvenog organskog voćnjaka i proizvodnog prostora, u nezavisnosti od uslužnog preradjivača, u inovaciji proizvoda, u stručnoj osposobljenosti za obavljanje delatnosti, posedovanju organskog sertifikata, u dobrim promotivnim aktivnostima i dobroj reputaciji kod kupaca.
Ana Dololovac


Dolovac organic and tradition
Dolovac organic and tradition is recently established firm stemmed from family agricultural holding, which has been involved in organic fruit production since 2013. Raw material processing in organic production was a necessary step in further development and raising production to a higher degree. This is how an entrepreneurial firm was founded, whose main business is organic fruit processing: production of mother juices, fruit drying, production of dried fruit rolls, production according to traditional recipes…
The strength of firm Dolovac organic and tradition lies in the vicinity of its own orchard and production area, independent of the service manufacturer, as well as in product innovation, professional competence to perform the activity, possession of an organic certificate, good promotional activities and good reputation with customers.
Ana Dolovac

  • Min. narudzbina3.000 din
  • Cela SrbijaBesplatna DOSTAVA
  • Organskovoće i povrće
  • Matičnisokovi
Dolovac organic i tradicija
Dolovac organic i tradicija je nedavno osnovana firma proistekla iz porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje se od 2013. godine bavi organskom proizvodnjom voća. Prerada sirovina u organskoj proizvodnji je predstavljala neophodan korak u daljem razvoju i podizanju proizvodnje na viši stepen. Tako je osnovana preduzetnička firma čija je osnovna delatnost prerada organskog voća: proizvodnja matičnih sokova, sušenje voća, proizvodnja sušenih voćnih rolnica, proizvoda po tradicionalnim recepturama...
Snage firme Dolovac organic i tradicija se sastoji u blizini sopstvenog organskog voćnjaka i proizvodnog prostora, u nezavisnosti od uslužnog preradjivača, u inovaciji proizvoda, u stručnoj osposobljenosti za obavljanje delatnosti, posedovanju organskog sertifikata, u dobrim promotivnim aktivnostima i dobroj reputaciji kod kupaca.
Ana Dololovac


Dolovac organic and tradition
Dolovac organic and tradition is recently established firm stemmed from family agricultural holding, which has been involved in organic fruit production since 2013. Raw material processing in organic production was a necessary step in further development and raising production to a higher degree. This is how an entrepreneurial firm was founded, whose main business is organic fruit processing: production of mother juices, fruit drying, production of dried fruit rolls, production according to traditional recipes…
The strength of firm Dolovac organic and tradition lies in the vicinity of its own orchard and production area, independent of the service manufacturer, as well as in product innovation, professional competence to perform the activity, possession of an organic certificate, good promotional activities and good reputation with customers.
Ana Dolovac

Prijavite se na newsletterkako biste primali mail sa novim proizvodima i akcijama